Epizootiska sjukdomar

En epizootisjukdom är en allvarlig och ofta mycket smittsam djursjukdom.

I epizootilagen (1999:657) 1§ står att epizootiska sjukdomar är sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa. Med allmänfarliga sjukdomar avses sådana sjukdomar som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster för samhället.

Sjukdomar som sprids djur till människa eller människa till djur kallas zoonoser.

Exempel på epizootisjukdomar är mul- och klövsjuka, klassisk och afrikansk svinpest, rabies och mjältbrand. Exakt vilka sjukdomar som omfattas av epizootilagen i Sverige framgår av Jordbruksverkets föreskrift om epizootisjukdomar.

Anmälningsplikt Alla djurhållare är skyldiga att anmäla misstänkta epizootisjukdomar till veterinär. Veterinären är skyldig att utreda en misstanke från en djurhållare och ska anmäla misstanken till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Läs mer om epizootisjukdomar på epiwebben.