Djurhållning i ett förändrat klimat

Den globala klimatförändringen har stor inverkan på jordens ekosystem, vilket innebär att den direkt påverkar även vår djurhållning.

Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket ingår i projektet Smitta i förändrat klimat, där man ser närmare på detta.

Läs mer om hur klimatet påverkar djurhållningen på Jordbruksverkets webbplats