Smittskydd

Foto: Hillevi Upmanis

Länsstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddet av djur i länet.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen förebygger och bekämpar

Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).

Beroende på vad det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Läs mer om smittsamma djursjukdomar och anmälningsplikt av vissa djursjukdomar på Jordbruksverkets webbplats.

 

 Content Editor

SVA önskar hjälp med att samla in döda fladdermöss för rabiesundersökning. Syftet är att kartlägga eventuell förekomst i landet. 

Se SVA:s information om fladdermusrabies (EBLV) och om insamlingen.

http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/rabies/rabiesovervakning-av-fladdermus

Det går också bra att dela inlägg på Facebook:

https://www.facebook.com/Statens.veterinarmedicinska.anstalt/videos/1000382273330949/"