In- och utförsel av djur och djurprodukter

Jordbruksverket ansvarar för reglerna om in- och utförsel av djur och djurprodukter. Det finns olika regler för olika djurslag. Vilka smittskyddsregler som gäller beror på vilket land djuren kommer ifrån.

Du hittar uppdaterad information på Jordbruksverkets webbplats.