Nationalparker

I Västra Götalands län finns fyra nationalparker; Djurö, Tiveden, Tresticklan och Kosterhavets nationalpark.

Läs om våra fyra nationalparker 

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Grundtanken med nationalparkerna är att bevara delar av vårt allra finaste nationella naturarv åt kommande generationer. De flesta nationalparkerna i Sverige har vandringsleder och i några finns det informationscentraler.

Naturvårdsverket beslutar, i samarbete med Länsstyrelsen, om skötseln av Sveriges nationalparker och föreslår nya parker. Beslut om inrättande fattas dock av riksdagen. Det finns 29 nationalparker i Sverige. Sarek och Padjelanta i Lappland är de största.

I nationalparkerna finns föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra. Vi kan ge dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Läs om tillstånd och dispenser.