Skötsel

Naturreservat och andra skyddade områden behöver skötas så att det värdefulla i naturen bevaras och människor kan besöka områdena.

Skötsel i naturreservat 

Det värdefulla bevaras

Vi anpassar skötseln till varje område för att gynna ovanliga naturtyper, växter och djur. Jätteträd får hjälp när vi tar bort buskar. Öppna landskap bevaras genom att vi slår ängar och låter djur beta. Sällsynta blommor och insekter trivs i de gammaldags odlingslandskapen. Kvaliteten i områdena följs upp efter hand.

Döda träd ger liv

Vissa naturreservat kan verka oskötta, med nedfallna träd och rishögar. Men döda träd ger liv åt massvis med växter, svampar och djur. Döda träd och grenar är ofta en bristvara i skogsbrukets skogar. I många reservat lämnar man därför kvar död ved så att fler djur och växter kan överleva.

Välkommen till naturen

I många reservat ordnar vi informationsskyltar och vandringsleder, parkeringsplatser, stigar och fågeltorn. Läs mer om våra naturreservat.

Många naturreservat är också Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla områden som skapats inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter. Vi ansvarar för skötseln även i Natura 2000-områden som inte är reservat, men många av dessa sköts av markägarna själva. Läs mer om Natura 2000.

 Om du har synpunkter på reservatsskötseln

I de västra delarna av länet (fd Bohuslän och Älvsborgs län) förvaltas de flesta av naturreservaten av Västkuststiftelsen. Hittar du anordningar som behöver lagas, betande djur som smitit ur hagen och mycket annat kan du kontakta dem. Västkuststiftelsen nås på telefon 031-40 29 81, eller via e-post post@vastkuststiftelsen.se. I Uddevalla och i Lysekil och i en del andra kommuner ansvarar kommunen för den konkreta skötseln. Gäller det naturreservat i f.d. Skaraborg kontaktar du Länsstyrelsen på tel. 010-22 44 000 eller via e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.