Vissa ärenden kostar pengar

Om du exempelvis söker dispens från föreskrifterna inom ett naturreservat, biotopskyddsdispens eller strandskyddsdispens kostar det pengar att få ansökan prövad. Prövningsavgifter regleras av avgiftsförordningen

Avgiften ska betalas oavsett om du får dispens eller inte. För markägare är dispensprövning inom naturreservat avgiftsfri.

Prövning av åtgärder som endast kräver tillstånd kostar inget, till exempel tillstånd enligt föreskrifter för landskapsbildsskydd.