Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har sett över var det ska finnas utvidgat strandskydd och var det inte ska finnas. Här kan du se vad som gäller på en viss plats.

Se vad som gäller på en viss plats

Öppna kartan Strandskydd i Västra Götaland. Rött och blått på kartan visar var det är strandskydd idag.

I de flesta kommuner har vi minskat det utvidgade strandskyddet

I de flesta kommuner har vi minskat strandskyddet. Däremot har vi ökat det längs kusten i Göteborg och Bohuslän jämfört med tidigare, för där är det väldigt mycket byggt redan. Därför är stränderna väldigt värdefulla för framtiden för friluftsliv och djur och växter.

Nu gäller gränserna

De nya gränserna för strandskyddet gäller omedelbart. De gäller även när någon har överklagat dem, så länge inte regeringen beslutar något annat.

Kontakta oss om du har frågor

Skicka oss gärna ett meddelande om du har frågor.

Du kan också ringa vår växel 010-224 40 00 och be att få prata med:

  • John Dagobert
  • Linnea Söderberg
  • Johan Larsson
  • Annika Micheletti 

Läs också:

Beslut med tillhörande kartor

Här hittar du de beslut vi tog när vi hade sett över var det skulle finnas utvidgat strandskydd eller inte. I besluten kan du se bland annat:

  • skälen för våra beslut
  • inkomna yttranden, med våra svar
  • kartor

Essunga kommun behöver inget beslut för där finns inget utvidgat strandskydd.

Vanligt strandskydd jämfört med utvidgat strandskydd

  • Vanligt strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Detta kallas för generellt strandskydd.
  • Utvidgat strandskydd däremot finns bara där länsstyrelsen beslutat att det ska finnas och sträcker sig maximalt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

Vanligt strandskydd, som också kallas generellt strandskydd, finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara de som äger mark. Strandskyddet skyddar också växter och djur.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Om besluten och överklaganden

Länsstyrelsen beslutade om nya gränser för strandskydd åren 2014, 2016 och 2017.

Det är försent att överklaga de besluten nu.

Många av besluten blev överklagade. Det är regeringen som avgör de överklagade besluten.