Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara de som äger mark. Strandskyddet skyddar också växter och djur. Kolla var det finns strandskydd, varför, regler för strandskydd och ansök om dispens.

​Här finns strandskydd

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. Det gäller till exempel längs stora delar av Bohuskusten, Vänern och Vättern. På vissa platser är strandskyddet borttaget, oftast i tätorter.
Här finns strandskydd i Västra Götaland

Förbjudet och tillåtet

I strandskyddat område är det förbjudet att bygga eller ändra anläggningar och byggnader, ändra användning på förråd till att bo i, utöka din privata zon, gräva eller förbereda byggnationer. Kolla mer detaljer och exempel:

Förbjudet och tillåtet i strandskyddat område

 

Ansök om strandskyddsdispens

Du måste ansöka om dispens om du vill göra något som är förbjudet där det är strandskydd. Dispens är ett måste för att få bygga, ändra, uppföra anläggningar och göra större åtgärder.​​

Ansök om strandskyddsdispens

 

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Kontroll i strandskyddat område

 

Köpa fastighet nära stranden

Bra att veta för köpare av strandnära fastighet

 

Vägledning för kommuner

Vägledning för kommuner – prövning, tillsyn, samhällsplanering, mallar

 

Nyttan med strandskydd

  • Strandskyddet finns för att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark där. Det är nästan unikt för Sverige med allemansrätt och att alla kan komma fram till stranden.
  • Strandskyddet skyddar växter och djur. Strandkanten är en livsviktig barnkammare och matplats för många växter och djur.

Tack vare strandskyddet kan vi gå längs stranden, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg. Strandskyddet är viktigt för Sveriges friluftsliv och turism.