Yxnås

Yxnås. Foto: Hans Alexandersson.
Yxnås är ett av länets allra mest besökta naturreservat. Här möter besökaren det gamla odlingslandskapet och än idag sår man för hand och plöjer med häst i Yxnås.

Yxnås ligger i ett område som i mitten av 1800-talet var starkt präglat av torpbebyggelse. Från Kärtared ledde en lång fägata genom västra delen av inägorna norrut till gemensamma betesmarker. Fägatornas stenmurar finns här och där bevarade. Dagens åkrar ligger ungefär där torparnas åkrar låg för 100 år sedan eller mera.

På Yxnås odlar man korn och andra grödor med inslag av de åkerogräs som förr var så vanliga.

Även på markerna runt omkring finns en rik flora med blodnäva, gräset spärrlosta och trollsmultron.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Yxnås naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • rida på slåtter- och åkermark.

Fakta

Bildat: 1980
Areal: ca 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Yxnås ligger söder om E 20, mellan Alingsås och Vårgårda. Du tar av mot Horla från stora vägen. Informationstavla och parkering finns vid vägen. En mindre väg löper härifrån genom området.