Tränningen

Tränningen. Foto: Tord Wennerblom.

Gå på strövtåg och upptäcktsfärder längs stigar, stränder och myrar

Det nästan 200 hektar stora naturreservatet ligger i Skogsbygden på gränsen mellan Borås och Vårgårda kommuner. Här finns orörda gammelskogar, myrmarker och flera sjöar. Några av tallarna är 160 år gamla. Naturreservatet inbjuder till strövtåg och upptäcktsfärder längs stigar, stränder och myrar i en förhållandevis tyst miljö. Området ligger långt från tätorter och större bilvägar.

Fågellivet är inte närmare undersökt, men man har stor chans att träffa på tjäder, ljungpipare, tofsmes och svartmes. På några ställen växer den vackra klockgentianan vars blåa blommor är värd för den lilla fjärilen alkonblåvingen.

Vid den gamla torplämningen Tränningen finns återskapade hagmarker som, åtminstone tidvis, hålls öppna genom betesdjur.

På sjön Tränningen brukar isen lägga sig tidigt. Den är därför ett populärt mål för premiärturen bland långfärdsskridskoåkare.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet men tänk på att det inte är tillåtet att  

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande eller vid kalkning av mark och vatten för att motverka försurning av sjöar,
  • plantera ut växt- eller djurart,
  • anordna läger, tävlingar eller liknande arrangemang,
  • störa djurlivet t. ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats,
  • sätta upp tavla, skylt eller liknande.  

Fakta

Bildat: 2011
Areal: 196 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vårgårda, Borås      


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Kör till Nårunga, som ligger ca 13 km söder om Vårgårda. Ta där av mot Lida. När du passerat Lida följer du smala grusvägar och tar av vid skylt mot Tränningen. Efter ytterligare 0,5 km är du framme.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.