Tånga hed

Tånga hed mosippa. Foto: Lars Sjögren.

Hedmiljö med rik flora

Tånga Hed ligger strax utanför Vårgårda tätort. I samband med att inlandsisen avsmälte för ca 12 000 år avsatte smältvattnet betydande mängder isälvsmaterial vid Tånga. Sannolikt har materialet avsatts i ett delta där Tånga hed utgör deltats plana yta.

Heden utgör en del av en gammal beteshage till Hägrunga by och ger, åtminstone bitvis, en bild av en idag mycket sällsynt naturtyp; de hårt utnyttjade betesmarkerna i Västsverige. Enligt kartan från laga skifte 1863 karakteriserades större delen av området som ljungbeväxt betesmark. Under perioden 1862 till 1962 utgjorde Tånga hed exercisplats för Kungliga Göta Artilleriregemente. 1963-95 användes heden av I 15 i Borås. Under senare delen av 1900-talet har området successivt vuxit igen, sannolikt som ett resultat av minskad användning efter 1963. De fortfarande öppna delarna av heden har betats eller slagits under senare år och i naturvårdande syfte har även ljung bränts sedan 1970-talet.

I området finns hotade eller sällsynta vegetationstyper och arter som är knutna till näringsfattiga, ljusöppna betesmarker, som t.ex. alkonblåvinge, mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana.

Delar av området utnyttjas vissa år som marknads-och utställningsplats i samband med att ”Tånga marknad” arrangeras. Tack vare det tätortsnära läget utnyttjas området dessutom flitigt som närströvområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Tånga hed men tänk på att det inte är tillåtet att

  • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter,
  • göra upp eld på annan plats än de som anvisas av naturvårdsförvaltaren,
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn annat än tillfälligt på plats som anvisas av naturvårdsförvaltaren,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • anordna orienteringstävling, ridtävling eller liknande utanför det område som skrafferats på beslutskartan.

Föreskrift 3 skall ej utgöra hinder för tillfällig uppsättning av tält eller tillfällig uppställning av husvagnar inom det område som skrafferats på beslutskartan, i samband med större arrangemang såsom Tånga marknad.

Fakta

Bildat: 2003
Areal: ca 39 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vårgårda

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området nås lätt från vägen mellan Vårgårda tätort och Landa.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.