Ranahult

Ranahult. Foto: Ann-Cathrine Carlsson.

Kommunalt reservat med gammalt odlingslandskap

Landets första kommunala naturreservat, Ranahult, är ett kulturlandskap med rötter i 1500-talet. Det ligger i den gamla allmänningsskogen öster om Fåglavik. Ranahult har tätt liggande odlingsrösen och rester av fägator, stenmurar och jordkällare.

I den välhävdade slåtterängen med hamlade lindar växer bl.a. ormrot, slåttergubbe och svinrot. Fågellivet är rikt med svarthätta, stenknäck och hackspettar. I skogen dominerar ädla lövträd som ek, lind, alm och ask.

Ett flertal stigar går genom området.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ranahults naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • elda på annat än av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • tälta,
  • medföra ej kopplad hund,
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • fälla eller på annat sätt skada stående döda träd,
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar,
  • samla in insekter.

Fakta

Bildat: 1988
Areal: ca 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Vara kommun
Kommun: Vara

Ranahult är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Ranahults naturreservat är skyltat från vägen Larv-Fåglavik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.