Levene äng

Levene äng. Foto: Länsstyrelsen
På Levene äng låg från början en by och här finns gravfält från järnåldern. När byn övergavs blev det en slåtteräng, som än idag sköts genom slåtter och betning.

Levene slåtteräng är den enda större bevarade slåtterängen i södra Skaraborg. Den ligger på en moränrygg och är 16 hektar stor. 

Gravfältet från järnåldern rymmer ca 105 gravar, både högar och stensättningar. Genom byn gick fägatorna ut mot utmarken. Gårdarnas långa, smala tegar var åtskilda genom stensträngar. Än i våra dagar kan man se resterna av byn i det s k fossila landskapet.

Under medeltiden övertogs området av kungen och lades under kungsgården i Levene. Byn övergavs och marken blev slåtteräng. Slåtterängen sköts genom röjning på våren, slåtter i juni, lövtäkt i juli och därefter betning. Tack vare detta brukningssätt har kulturlandskapet kring den gamla byn bevarats. På ängen växer grova ekar, björk och hassel. På de magra markerna växer t ex vitsippa, prästkrage, blåklocka och slåttergubbe.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Levene äng men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t ex genom blomplockning,
  • gräva upp växter,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra cykel, moped, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till anvisad parkeringsplats,
  • parkera annat än på anvisad parkeringsplats.

Fakta

Bildat: 1973
Areal: ca 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vara

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Levene slåtteräng ligger nordväst om Vara, vid Stora Levene.

Naturreservatsbroschyr

 

Slåttergubbe. Foto: Caroline Edelstam.
Slåttergubbe. Foto: Caroline Edelstam.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.