Oxeklev

Oxeklev. Foto: Lennart Olsson
Oxeklevs naturreservat på södra Kroppefjäll utgör ett stycke äldre opåverkad barrskog. Skogen i området har fått utvecklas relativt fritt under lång tid och har karaktären av gammelskog med mer än hundraåriga tallar och senvuxna ekar i branterna.
Oxeklev. Foto: Lennart Olsson.

Här finns arter som är knutna till orörda skogsmiljöer som grantaggsvamp, liten spiklav, tjäder och spillkråka.  I dalgångarna finns små myrmarker och några myrgölar. Alldeles vid vägen finns också en bergsbrant med en äldre källa där rutlungmossa och andra mer krävande växtarter förekommer.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Oxeklev men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • utplantera främmande växt- eller djurarter.

Fakta

Bildat: 2015
Areal: ca 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vänersborg 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Oxeklevs naturreservat ligger omedelbart norr om vägen mellan Årbol och Stigen. Från 45:an kan man köra in vid Brålanda och ta av mot Sundals Ryr och Stigen.

 

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass
Foto: Kent-Ove Hvass.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.