Nygårdsängen

Salamander. Foto: Maria Fridén Alexandersson.

Tätortsnära våtmark

Reservatet ligger vid sjön Vassbottens östra sida, vid infarten från Trollhättan till Vänersborgs stad. Det är ett våtmarksområde som hyser rikligt med olika vatteninsekter och groddjur. Stranden är också viktig för rastande fåglar. Här finns sällsynta växter som ävjebrodd och grönskära. Området utgörs av gamla lertäkter som tillhörde Nabbensbergs tegelbruk.

Fuktängar växlar med dammar i de gamla lerschakten. Här växer bladvass, olika starrarter och säv. Under våren håller den större vattensalamandern till här under sin parningstid. I området finns ett rikt fågelliv med brun kärrhök, gulärla, rörsångare och sävsångare. I dammarna finns rörhöna och vattenrall.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Nygårdsängen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • avsiktligt störa djurlivet,
  • tälta eller uppföra vindskydd,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur.

Fakta


Bildat: 1997
Areal: ca 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Vänersborgs kommun
Kommun: Vänersborg

Nygårdsängen är ett kommunalt naturreservat


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området är lätt att nå från infartsvägen från Trollhättan mot Vänersborgs tätort.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.