Grinnsjö domänreservat

Klockgentiana. Foto: Peter Flodin.

Slåttermiljöer och skogsmark

Reservatet som ligger inne på den centrala delen av Hunneberg omfattar de båda torpen Grinnsjö i norr och Fagerhult i söder samt mellanliggande skog och myrmark. De båda torpmiljöerna tillhör de mest värdefulla på bergen med en rik slåttergynnad flora och förekomst av den sällsynta klockgentianan. Bland de slåttergynnade arterna finns t.ex. smörboll, jungfrulin, slåttergubbe, darrgräs och kattfot.

Skogen består till stor del av ca 90-årig barrblandskog. I anslutning till torpen förekommer alm, lind, oxel, ask, ek och hästkastanj. De båda torpen omnämns första gången 1640. Det nuvarande husets timmerstomme vid Grinnsjö är troligen från 1700-talet. Från 1907 har Fagerhult fungerat som lunchplats i samband med de kungliga älgjakterna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Grinnsjö domänreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anlagda vägar,
  • tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats,
  • elda annat än på anvisade platser,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar,
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp,
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur annat än i samband med jakt,
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Jakt vid lya och gryt får ske utan hinder av föreskrift 4.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Sveaskog
Kommun: Vänersborg


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Grinnsjö ligger på södra sidan av Hunneberg. Du tar dig lättast dit från Västra Tunhem.

Ekopark Halle- och Hunneberg

Läs på Sveaskogs webbplats om Ekopark Halle- och Hunneberg

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.