Dättern II Dätterstorp

Hallbymaden, Dättern. Foto: Hans Alexandersson.

Rika vatten

Dättern är en avsnörd, grund vik i sydligaste delen av Vänern. Den skiljs från Brandsfjorden av det ca 800 meter breda Frugårdssund och har ett största djup på ca två meter.

Dättern är framförallt känd för sitt rika fågelliv. Det geografiska läget i flyttstråken över mellansverige bidrar till betydelsen som rastlokal för framförallt änder, gäss och vadare. Som rastlokal för vadare är Dättern en av de främsta i Sveriges inland.

Exklusiva arter som rördrom, brun kärrhök, trastsångare och skäggmes har goda populationer i området.

Dättern har en avgörande betydelse för gösens reproduktion i Vänern. Den är beroende av vegetationsfria sandbottnar och hög vattentemperatur.

Områdena runt Dättern är rika kulturbygder med ett fornlämningsrikt odlingslandskap.

Dättern utgör ett attraktivt utflyktsmål framförallt för den fågelintresserade. Sjön utnyttjas också i viss utsträckning för fritidsfiske.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Dättern (Dätterstorp med omgivningar) men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • anbringa tavla, skylt, inskrift eller liknande.

Fakta

Bildat: 2004
Areal: ca 402 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Grästorp, Vänersborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Dättern ligger öster om Vargön. Längs vägen mot Dätterstorp finns vissa parkeringsmöjligheter omedelbart innan järnvägsövergången.

 

Grågås. Foto: Erik Landgren.
Grågås. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.