Dättern I Frugårdssund

Sandbetet, Dättern. Foto: Hans Alexandersson.

Värdefullt vattenområde

Dättern är en avsnörd, grund vik i sydligaste delen av Vänern, ca 15 km öster om Vänersborg. Reservatet består till allra största delen av vattenmiljöer och vassar.

Vassar och alskog

Stränderna karaktäriseras av vidsträckta bladvassar, men det finns också betade strandängar. Du kan hitta typiska växter för en näringsrik slättsjö, som t.ex. blomvass, svalting och vattenaloe. På Frugårdsudde finns ett stort bestånd med klibbal, som innehåller rikligt med lågor och högstubbar.

Viktigt område för fågellivet

Dättern har stor betydelse för fågellivet. Området ingår i den förteckning av internationellt värdefulla våtmarker som är knuten till Ramsarkonventionen. Exklusiva vassfågelarter som rördrom, bruk kärrhök, trastsångare och skäggmes finns i området.

Dättern och Brandsfjorden fungerar som rastplats för änder och vadarfåglar i stora antal. Under hösten kan tusentals simänder samlas här. Som rastlokal för vadarfåglar är Dättern en av de främsta i Sveriges inland.

Dättern har mycket stor betydelse för reproduktionen av gös i Vänern.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Dätterns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • anbringa tavla, skylt, inskrift eller liknande,
  • framföra motordrivet fordon, annat än på tillfarten till parkeringsplatsen på Frugårdsudde,
  • framföra motorbåt med högre hastighet än fem knop,
  • anordna båttävling.

Fakta

Bildat: 1998
Areal: ca 1482 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg, Grästorp, Lidköping 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området nås antingen från Vänersnäs eller från Salstad - Sjöryd.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.