Dalbobergen

Utsikt mot Dalbobergen. Foto: Maria Fridén Alexandersson.

Där Dalsland möter Västergötland

Dalbobergen är ett vackert  och omtyckt utflyktsmål utmed stranden av Vänern och på gångavstånd från centrala Vänersborg. Längs några av de lättvandrade stigarna erbjuds du fina utblickar över Vänersborgsviken. Området är ett av de senaste i raden av naturreservat som kommunen bildat i syfte att bevara områdets naturvärden och för att värna friluftslivet.  

Stranden består av kala berghällar av gnejs som följer en tydlig förkastningslinje. Bland klippor och skrevor klamrar sig tallar och små tuktade ekar fast. Bergeken är tuktad av vind och älgbete och brukar kallas krattek.  

Det finns gott om lövträd i området och typiskt för området är de krumma ekarna, så kallad krattek som växer bland klipporna närmast vattnet. Det finns flera små bäckraviner med frodigare vegetation med ek och hassel. På några platser med bättre jordmån finns lundskog med växter som tandrot, blåsippa, myskmadra och skogssvingel.  

Längst i söder finns en gammal stenbro där en gång i tiden trafiken mot Dalsland gick.

Fram till mitten av 1800-talet utnyttjades området för svedjebruk och betesdrift. Det var också hit stadens invånare tog sig för att samla in ved. I den norra delen av området finns grunden efter ett 1800-talstorp.  

Vid stranden finns det en gammal byggnad som kallas Bastungens fyr. Fyrplatsen anlades år 1807. Det var Vänerns andra fyrplats och inseglingen till Vänersborg var viktig för sjöfarten redan då. Det äldsta fyrhuset byggdes troligen 1873. Då byggdes också ett fristående åttakantigt trätorn som ledfyr. Denna revs 1935 och det som idag återstår är den åttakantiga grunden i huggen kalksten, Ytterligare en fyr tillkom 1928 på Grönviksudden. Det är ett välbevarat järntorn av AGA-typ som var vanlig på 1920-talet.  

Vänerns stränder som löper samman likt en strut här vid Vänersborg. Det gör att man särskilt om hösten kan se många olika fågelarter som följer Vänerns strandlinje söderut tills de når Vänersborg. Sen tar de sikte på västerhavet eller Göta Älv för den fortsatta flygningen mot vinterkvarteren.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Dalbobergens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och ris,
  • plocka eller samla in växter, växtdelar eller tickor annat än i studiesyfte (undantag är bär och annan svamp än tickor),
  • insamla insekter eller andra djur eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • tälta eller uppföra vindskydd,
  • göra upp eld annat på än av naturvårdsförvaltaren anvisad plats,
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur,
  • utan tillstånd av naturvårdsförvaltaren anordna snitslade eller på annat sätt markerade spår eller orienteringskontroller,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande,
  • framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser (undantag för särskilda åtgärder i samband med kabeldragningar eller fyrarnas underhåll).

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Vänersborgs kommun
Kommun: Vänersborg

Dalbobergen är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet ligger nordväst om Vänersborgs stad. Området nås via en liten väg som går norrut nära Vänern mot Ursand.

Naturreservatsbroschyr

 

Liten hackspett. Foto: Erik Landgren.
Liten hackspett. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.