Vandringar

Nu lyfts länets kulturskatter fram i våra naturreservat. I ett samarbete mellan Länsstyrelsens naturvårds- och kulturmiljöenheter och Västkuststiftelsen breddas årets guidningar med kulturhistoriska vandringar.
Den 8 september anordnas en guidad vandring till Sankt Sigfrids källa. Foto: Malin Larsson.

Mångfald och historia  

Västra Götaland är ett stort län med rik variation. I de drygt 400 reservaten möter du allt från ren vildmark till öppna odlingslandskap, från kust och hav till djupa skogar. Följ med ut och lär dig mer om natur och kultur i våra fantastiska reservat. De kunniga guiderna leder dig till intressanta platser och berättar om biologisk mångfald och historia.

Läs mer på Västkuststiftelsens webbplats, www.vastkuststiftelsen.se

Ta en kul tur i våra naturreservat!

Västkuststiftelsen arrangerar nästan 200 vandringar i länets skyddade områden under 2013. Tidigare har fokus legat på naturvårdsguidningar. Nu leds flera av vandringarna av erfarna arkeologer och är då inriktade på att lyfta fram kulturhistoria i landskapet.

Kulturvandringar 2013:

  • 28 april, Levene äng, Vara
  • 25 maj, Ängs gravfält, Dals-Ed
  • 26 maj, Brunsbo äng, Skara
  • 16 juni, Lasse i bergets grotta, Götene
  • 8 september, Husaby biskopsborg och Sankt Sigfrids källa, Götene

 

Västkuststiftelsens logotyp

www.vastkuststiftelsen.se

Fler naturaktiviteter hittar du
på webbplatserna
Hornborgasjön och Kosterhavet.

 

 Relaterat