Önnarp

Önnarp. Foto: Peter Wredin.

Rik vegetation

Naturreservatet Önnarp ligger i en sänka mellan Önnarp och Oset i Ulricehamns kommun. Önnarp har mycket rik växtlighet och är sedan länge känd som den kanske rikaste lokalen i Västergötland för kåltistel, en art som är sällsynt norr om Skåne. Markerna var i början av seklet hävdade som ängsmark. Under slutet av 1940-talet upphörde hävden och området började växa igen. Det besökaren möter idag är en restaurerad äng som hävdas genom årlig slåtter.

I de lägre delarna finns ett kärr som tidvis är översvämmat. I fuktängen trivs kåltistel och brudborste, men även en korsning mellan dessa båda arter. I kärret växer rikligt med vattenklöver, älggräs och kärrviol. Här finns även mer ovanliga växter som myskbrodd, knagglestarr, loppstarr och fjällskära. Den senare förekommer annars bara i fjällen. I väster finns en lövskog med kransrams, gulsippa, underviol och korallrot.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Önnarps naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka och gräva upp växter samt bryta kvistar,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon eller moped.

Fakta

Bildat: 1980
Areal: ca 3
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet kan nås från vägen Hössna-Liared. Parkering och informationstavla finns mellan vägen och reservatet.

 Så hittar du hit

Naturreservatet kan nås från vägen Hössna-Liared. Parkering och informationstavla finns mellan vägen och naturreservatet.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.