Komosse södra

Stort mossekomplex

Bohestramossen, Johansjömossen och den betydligt mindre Fiskerydsmossen utgör huvuddelen i det område som skyddas i naturreservatet Komosse södra.

Mossarna är till största delen helt skoglösa men mindre partier är glest trädbevuxna. Det glesa trädskiktet finns ofta på områden som gränsar mot kärr, vattendrag och fastmark. Större mossgölar är koncentrerade till ett område på södra delen av Johansjömossen.

En mindre del av myrmarken utgörs av laggkärr och dråg. Förr användes de mer produktiva kärren till hötäkt. Några av drågen växer till bäckar som omges av kärrmader. Ett fint exempel är Kilabäcken på Johansjömossen.

Ute i myrmarken ligger några större fastmarksholmar med barrskog.

Väster om Fiskerydsmossen ligger ett större område med sumpskog och kärrstråk.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Komosse södra men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon,
  • rida,
  • medföra ej kopplad hund annat än i samband med jakt,
  • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår,
  • störa djurlivet genom t ex närgången fotografering vid boplats.

Fakta

Bildat: 1991
Areal: ca 1286 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tranemo och Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Komosse södra nås lätt via vägen Köttkulla-Mulseryd, som går tvärs över mossekomplexet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.