Knätte

Knätte kullar. Foto: Peter Wredin.

Stäppväxter i Ätrans dalgång

Söder om Knätte kyrka ligger två markerade åskullar. De är intressanta isälvsavlagringar som är uppbyggda av material som till viss del kommer från Falbygdens kalkbergarter. Den kalkhaltiga jorden sätter sin prägel på floran. Naturtypen kallas stäppartad torräng. Den finns på flera andra platser längs Ätran, men är i övrigt mycket sällsynt i Sverige. Karaktärsarter för den stäppartade torrängen är trollsmultron, krissla, flentimotej och ängshavre. Dessutom finns mer ovanliga arter som smalbladig lungört, drakblomma och vingvial. Ängarna slås varje år.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Knätte naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter samt bryta kvistar,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon eller moped.

Fakta

Bildat: 1979
Areal: ca 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Knätte ligger nordost om Ulricehamn, mellan Hössna och Dalum. Naturreservatet nås via en avtagsväg omedelbart söder om Knätte kyrka.

 

Drakblomma. Foto: Ulf Wiktander
Drakblomma, en raritet i stäppartade torrängar. Foto: Ulf Wiktander.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.