Ture dalar

Ture dalar. Foto: Mikael Reinhardt.

Blomsterrikt närströvområde

Ture dalar ligger i utkanten av östra Uddevalla. Hålebäcken, ett mindre biflöde till Bäveån, har här skurit djupt ned i jordlagren och bildat ett ravinsystem som till större delen är skogbeväxt. Jorden är skalblandad och detta har gett upphov till en rik flora. På slänterna växer rikligt med alm, ek, hassel och olvon, medan al dominerar i ravinens botten. En stig leder längs bäckflödet igenom hela området. Ravinen är ett omtyckt närströvområde för befolkningen i Uddevalla.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ture dalars naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • rida,
  • göra upp eld.

Fakta

Bildat: 1991
Areal: ca 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet är beläget i direkt anslutning till stadsbebyggelsen i östra Uddevalla.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.