Tjöstelsröd

Silverfallet. Foto: Mikael Reinhardt.

Forsar och fall

Tjöstelsröd ligger omedelbart öster om Ljungskiles tätort. Tjöstelsrödsravinen ligger mellan Bredfjällets platå i öster och kustlandet i väster. Tjöstelsrödsbäcken avvattnar Skarsjöarnas vattensystem på Bredfjället och faller mer än 70 meter på en sträcka av 1,5 km. Flera forsar och vattenfall finns. I den nedre delen har bäcken skurit sig ned genom lösa jordar och format ett ravinlandskap. Tjöstelsrödsbäcken är en värdefull miljö för havsöring.

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.

I ravinen finns ädellövskog med bl.a. ek, alm, ask och lönn. I fuktigare partier finns alkärr. Växter som du kan hitta är t.ex. vildbalsamin, blåsippa och skogsviol. Längre upp tilltar barrskogen. Även åkrar, ängar och hagmarker finns inom området, bl.a. en ekhage med sju vidkroniga jätteekar som är fridlysta som naturminnen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Tjöstelsröd men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • elda annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1988
Areal: ca 41 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun:  Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Stigar och vägar leder från Ljungskiles tätort in i området.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.