Svartedalen

Svartedalen. Foto: Mikael Reinhardt.

Vacker ravin med rik skog

Naturreservatet Svartedalen är en vacker bäckravin med omgivande sluttningar med ek- och bokskog med en del mycket stora träd. I själva ravinen dominerar al. Öppna ängsmarker finns insprängda i lövbestånden.

Vårfloran är rik med vitsippor, vårlök, gullpudra och desmeknopp. Under sommaren hittar du strutbräken, springkorn, stinksyska och hässleklocka.

Inom området finns två mycket vackra bokskogspartier med flera mycket stora träd.

Djurlivet är rikt. Korp, kattuggla, gröngöling, spillkråka, strömstare och stjärtmes finns här.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Svartedalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta kvistar, plocka blommor eller gräva upp växter,
  • medföra hund,
  • tälta eller campa,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt,
  • framföra motorfordon, vartill även räknas moped,
  • använda transistorapparat.

Fakta

Bildat: 1969
Areal: ca 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Svartedalen ligger ca 1,5 km nordväst om Bokenäs nya kyrka och nås lättast via den enskilda vägen genom gården Svenseröd.

Naturreservatsbroschyr

 

Vårlök. Foto: Benny Lönn.
Vårlök. Foto: Benny Lönn.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.