Store Mosse

Intressant myr

Store Mosse ligger 1,5 km sydost om Forshälla kyrka, strax norr om Häljerödssjön. Den utgörs av en myr med välutvecklad myrvegetationszonering. Myren är inte välvd men har flera typiska mossepartier. Myren är glest bevuxen med tall. I de fuktiga höljorna växer vitag, brunag och småsileshår. I laggpartiet växer flera starrarter samt myrlilja.

Föreskrifter för allmänheten

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Fakta

Bildat: 1973
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås genom att ta vägen söderut vid Forshälla kyrka. Store Mosse ligger i anslutning till denna väg.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.