Ramseröd

Ramseröds dalar. Foto: Mikael Reinhardt.
Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg

Ett ”Mecka” för botanister

Ramseröd är en naturskön sprickdal i närheten av Uddevalla. Flera skaljordsbankar, som i viss utsträckning har exploaterats, finns i området. Skaljorden har satt sin prägel på områdets flora av kalkkrävande växter. I hassellundarna finns arter som trolldruva, vätteros, springkorn, ormbär, blåsippa och gullpudra. I bäckravinen i söder växer stora bestånd av ormbunken strutbräken. Områdets blomsterprakt, särskilt på våren och sommaren, gör det till ett välbesökt utflyktsmål samt ett "Mecka" för botaniskt intresserade.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ramseröds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • framföra motorfordon vartill även räknas moped,
  • gräva eller på annat sätt skada skaljordsavlagringarna; mindre grävning i pedagogiskt/vetenskapligt syfte får dock ske efter naturvårdsförvaltarens medgivande,
  • göra upp eld,
  • rida annat än på därför avsedd stig.

Fakta

Bildat: 1990
Areal: ca 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger mellan väg E6 (Bratterödsleden) och riksväg 44 några km öster om Uddevalla. Från den senare vägen leder en liten grusväg in till reservatets parkeringsplats.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 Mer om Ramseröd