Lilla Hasselön

Mäktig siluett

Den nästan kupolformade ön är belägen i Havstensfjorden intill stora farleden in mot Uddevalla. Dess mäktiga topografi avtecknar sig karaktäristiskt mot det omgivande vattenområdet. Högsta punkten, 85 meter över havet, är belägen vid öns mitt och härifrån sluttar berget flackt åt väster medan de östra sluttningarna är mer uppbrutna och kuperade. Klippstrand dominerar på alla sidor av ön utom den västra stranden som består av sten och block. Imponerande är den mäktiga klippväggen nära öns sydspets, den s.k. Gaveln, som stupar lodrätt cirka 25 meter.

Varierande växtlighet

Den dominerande vegetationen på ön utgörs av granskog. Skogsbruk har inte bedrivits här på mycket länge varför stora delar ger intryck av urskog. På de högsta delarna och på östsidan är lövinslaget stort. Tallen är inte särskilt vanlig men de som finns är ofta av imponerande storlek och av hög ålder.

I de fuktigare delarna på östsidan växer rikligt med vitmossor och arter som blodrot, ekbräken, skogskovall, skogsviol och vårfryle. Ön har också öppna partier med ljunghed och enbuskmarker och hällmarksvegetation. Den gamla åkermarken håller på att växa igen med lövskog.

Båtsmanstorp med trädgård

Det gamla båtsmanstorpet Fiskartorpet är väl bevarat och fungerar nu som gäststuga. Huvudbyggnaden, uppförd 1920, är byggd i timmer med torvtak. Trädgården som är anlagd vid samma tid är mycket imponerande med sin rikedom på buskar och träd. En stigslinga har anlagts. Sandstränder finns i vikarna Djupebukt, Kasebukten, Gröna bukt och Säleviken.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Lilla Hasselöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa,
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld.

Fakta

Bildat: 1973
Areal: ca 222 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Du kan bara ta dig hit med egen båt.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.