Korpberget

Korpberget. Foto: Mikael Reinhardt.

Botaniskt rikt

Naturreservatet Korpberget ansluter direkt till Uddevalla södra stadsbebyggelse. Korpberget utgör en delvis relativt brant sluttning mot väster ned till Bodeleåns dalgång. Sluttningen är till stor del täckt av en storblockig framträdande talusbildning. Inslaget av lättvittrade, alkalina bergarter i berggrunden är den väsentliga orsaken till mineralrikedomen i de lösa jordarterna.

Området är till större delen skogklätt, med hällmarkstallskog, lövblandskog och örtrik ädellövskog. Området är mer eller mindre starkt kulturpåverkat. I området finns en exklusiv lundflora. I ädellövskogen finns bl.a. gräsarterna lundlosta, strävlosta och skogsstarr. Här kan du också hitta blåsippa, underviol, nästrot, sårläka, springkorn, trolldruva och skogsbingel.

Områdets rikedom på olika biotoper, hålträd och skyddande buskvegetation är förutsättningar som gynnat fågellivet. Häckningstätheten bland småfåglarna är hög. Branten mot väster är ett känt häckningsställe för korp. Hackspettarna är talrika inom området.

Korpberget gränsar till Emaus naturreservat. Stigsystemet är rikt förgrenat och gör området relativt lättillgängligt trots den kuperade och blockrika terrängen. Parkeringsplatsen för Emaus naturreservat är rymlig och kan med fördel utnyttjas också för Korpberget.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Korpberget men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld.

Fakta

Bildat: 1987
Areal: ca 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Gustafsbergsstiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås lätt från den södra infartsvägen mot Uddevalla stad.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.