Kärlingesund

Kärlingesund

Rikt fågelliv och flora

Kärlingesund ligger på Bokenäsets västligaste del. Området gränsar till vattenområdena Nordströmmarna. Nordströmmarna är ett mycket grunt farvatten innanför Skaftölandet. Det är viktigt för sjöfågel och vadare, inte minst vintertid eftersom isen sällan lägger sig på grund av strömförhållandena. I Kärlingesund finns ädellövskog med rik flora och rikt fågelliv. Ned mot vattnet finns öppna betesmarker.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kärlingesunds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser,
  • medföra ej kopplad hund,
  • framföra motorfordon inom naturreservatet med undantag för anslutningsvägen från allmänna vägen Herrestad - Fiskebäckskil fram till naturreservatets parkeringsplats. (Gäller ej fastighetsägare till och från sin fastighet)
  • utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 1978, nytt beslut 2014
Areal: ca 100 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 Så hittar du hit

Kärlingesund nås med bil från vägen mellan Uddevalla och Fiskebäckskil.

Naturreservatsbroschyr

 

Jungfru Marie nycklar. Foto: Caroline Edelstam.
Jungfru Marie nycklar växer i betesmarkerna i Kärlingesund. Foto: Caroline Edelstam.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.