Högalidsberget

Den sällsynta atlantiska vårtlaven förekommer på Högalidsberget. Foto: Svante Hultengren.

Rik lavflora

Högalidsberget ligger ca 7 km öster om Ljungskile och reser sig 30-50 meter över omgivande mark. Den hedartade och ofta ljusöppna ekskogen är helt dominerande uppe på berget och i branterna mot söder och sydost. I området finns gott om gamla och senvuxna ekar. Den trädlevande lavfloran i området är mycket rik och ett stort antal rödlistade arter är funna, bland annat den ytterst sällsynta atlantiska vårtlaven. 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Högalidsberget men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och liggande träd och buskar,
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2014
Areal: 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet nås enklast genom en avstickare från Bohusleden. Det finns ingen iordningställd P-plats.

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Ädellövskog i Högalidsberget. Foto: Länsstyrelsen.
Ädellövskog i Högalidsberget.