Herrestadsfjället

Tätortsnära skogsområde

Herrestadsfjället ligger nordväst om Uddevalla stad och är ett stort skogsområde. Här finns en del kala berg och fukthedar som minner om den tid när fjället var skoglöst, men för övrigt domineras området av barrskogar. Ingen del av skogen är äldre än 120 år. Området är välbesökt och har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Här finns spår och enkla sportstugor. Bohusleden går genom området liksom ett antal andra mindre stigar och leder. Utefter dessa finns en rad rastplatser med vindskydd och eldstäder. Sportfisket är stort på Herrestadsfjället.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Herrestadsfjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra än av förvaltaren anvisade sjöar,
  • ställa upp husvagn/husbil annat än på av förvaltaren anvisad plats och under högst ett (1) dygn,
  • medföra ej kopplad hund. 

Fakta

Bildat: 1999
Areal: ca 1047 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun

Området är ett kommunalt naturreservat

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Herrestadsfjället ligger norr om Uddevalla. Du når lättast området genom att svänga norrut från E6:an i Herrestad och sedan passera Majoreberg.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.