Havstensfjorden

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Havstensfjordens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil och tillhörande tält,
  • rida annat än på markerade ridleder,
  • medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller inte vid jakt,
  • göra upp eld annat än på platser som har anvisats av förvaltaren,
  • utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen vistas på maderna norr om Mollön, under tiden 1 april-15 juli, inom det område som framgår av beslutskartan (bil. 1a),framföra någon form av vattenfarkost i en hastighet över 5 knop (stora viken) resp. 3 knop (öster om Mollön), inom de vattenområden som är markerade i beslutskartan (bil. 1a). Fartbegränsningen gäller inte i rännan in till Lanesund/Svälte kile,
  • sätta ut nya bojförtöjningar. Förbudet gäller inte befintliga bojar enligt bilaga 1b, eller sådan boj­förtöjning för strandfastighetsägares behov som avses i föreskrift A.3. Befintliga, friliggande bojar ska märkas med ägarens namn och telefonnummer eller fastighetsbeteckning, senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft,
  • utplantera växt- eller djurart.  

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 1932 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Uddevalla

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.