Gustafsbergsområdet

Känd badort

Gustafsbergsområdet ligger vid sydsidan av Byfjorden. Centralt i området finns den välkända badorten Gustafsberg med anor från 1700-talet. Gustafsbergsområdet har stor betydelse för rekreation för tätortsbefolkningen i Uddevalla men har också ett betydande turistiskt intresse. En stor attraktion utgör den välbevarade och kulturhistoriskt intressanta badortsbebyggelsen, som idag bl.a. inrymmer ett vandrarhem. Också den anslutande parken är sevärd. Området är genomdraget av småvägar och stigar. Vid Lindesnäs finns en allmän badplats.

Flora och fauna

Barrskog med framförallt gran täcker större delen av den bergbundna terrängen inom området. I öster längs infartsvägen till Uddevalla finns lägre partier, där den starkt meandrande Bodeleån skär djupt ned i lerrika sediment. Ravinsluttningarna, som tidigare var hagmark och hölls öppna genom bete, präglas numera av lundvegetation med rik markflora. Även fågellivet är intressant med arter som bl.a. forsärla och strömstare. Vattendraget har också en reproducerande öringstam.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gustafsbergsområdets naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • i skogsmark rida på annat än särskilt iordningställda och skyltade ridstigar.

Fakta

Bildat: 1980
Areal: ca 278 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Gustafsberg ligger alldeles söder om Uddevalla tätort. Du kommer lättast hir genom att ta av från E6:an vid Bratterödsmotet och köra den gamla vägen mot Uddevallas södra infart.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.