Emaus

Emaus. Foto: Mikael Reinhardt

Botaniskt rikt

Naturreservatet Emaus ansluter direkt till Uddevalla södra stadsbebyggelse. Området är avsatt som ett natur- och fritidsreservat. Terrängen består av bergspartier omväxlande med skogspartier, lundar och ängar med ett rikt fågelliv. Här finns botaniska rariteter som skogsstarr och gräsen lundlosta och strävlosta. Av örter kan man få se bl.a. underviol, nästrot, springkorn och trolldruva.

Emaus hänger samman med det angränsande naturreservatet Korpberget.

Friluftsliv och besökslantgård

Området är genomvävt av lättgångna stigar. Från den högsta punkten har man en hänförande utsikt över Byfjorden och det närliggande Gustafsbergsområdet. Centralt i Emausreservatet finns en lantgård där man tar emot besökare, särskilt yngre. Vegetationen runt gården är parkliknande med inslag av exotiska träd.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Emaus men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada eller ta bort växande träd eller buskar samt att plocka eller gräva upp blommor,
  • störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda häckande fågel, ta eller skada ägg eller bo,
  • medföra lös hund eller katt,
  • tälta eller göra upp eld,
  • på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt,
  • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast, avfall eller på annat sätt.

Fakta

Bildat: 1967
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås lätt från den södra infartsvägen mot Uddevalla stad.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.