Bäveån Nedre

Närströvområde

Bäveån är ett vattendrag med många intressanta miljöer. Landskapet kring delar av dess nedre flöde är skyddade som naturreservat. För stadsbefolkningen i Uddevalla och inte minst för ornitologiskt intresserade är markerna kring Bäveån ett omtyckt strövmål. Genom att Bohusleden passerar genom området har det betydelse också för långväga vandrare.

Sevärd kanjon

Området utgör en del av det gamla Uddevallasundet som tidigare var en trång passage mellan Västerhavet och Östersjöbäckenet. Skalinblandningen i jorden är här påfallande och har lett till omfattande täktverksamhet. Härigenom har två småsjöar skapats i den östra flacka delen av reservatet i nära kontakt med åfåran. Sjöarna och omgivande kärrmarker har högt värde för näringssökande fågel. I väster passerar ån genom en trång kanjonliknande dal, som är mycket sevärd. En stig löper här längs sydsidan av vattendraget. Sjön Surveln strax norr därom är bekant som lokal för den i länet ytterst sällsynta gotlandsagen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bäveån Nedre men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld på annan än av förvaltaren anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Fakta

Bildat: 1987
Areal: ca 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området nås lättast från parkeringsplats intill riksväg 44 några få km öster om Uddevalla. Småvägar och stigar leder in i området.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.