Bassholmen

Bassholmen. Foto: T. Carlén.
Bassholmen ligger mellan Bokenäset, Skaftö och Orust och karaktäriseras av ett säreget och vackert kulturlandskap med smala lövträdskantade dalstråk i öster och vidsträckta, öppna betade ängsmarker i de centrala delarna. I nordväst finns ett område med sammanhängande barrskog som betas. Den gamla mangårdsbyggnaden på centrala delen av ön har byggts om och används som vandrarhem.

Flora och fauna 

De vidsträckta ängsmarkerna avbryts här och var av låga bergknallar. Kring den gamla gården finns ett parkliknande område med lind, alm, ask samt flera stora ekar. Den mångskiftande och rofyllda naturmiljön på Bassholmen inbjuder till strövtåg. I de grunda och näringsrika vattnen kring Bassholmen finns ett mycket rikt fågelliv. Detta gäller särskilt vintertid då sjöfågel och vadare samlas i de isfria områdena. På Bassholmen finns gamla varvsbyggnader som används av föreningen Allmogebåtar som här visar upp äldre båttyper.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bassholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:
  • tälta; dock får lägerverksamhet bedrivas efter tillstånd av förvaltaren,
  • uppställa husvagn, göra upp eld annat än på platser som förvaltaren anvisar,
  • medföra ej kopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon.

Fakta

Bildat: 1975
Areal: ca 86 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Till Bassholmen kommer man via turbåt från Uddevalla sommartid. Vid varvet på ön finns också gästbrygga för fritidsbåtar. 

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.