Häggsjöryr

Redan i mitten av 1500-talet nämns Häggsjöryr i tiondelängderna. Några av ekarna i det nutida naturreservatet stod där förmodligen redan då.

De grova gamla ekarna i Häggsjöryr eggar fantasin. Kanske stod de här som unga plantor år 1546, när gårdarna i närheten för första gången nämns i rullorna. Det var samma år som reformatorn Martin Luther dog. I Italien levde ännu Michelangelo. Tanken svindlar. Idag är några av ekarna i Häggsjöryrs hagar vid liv, andra är döda och utgör bon för insekter och lavar. Här finns den rödlistade arten läderbagge, som är mycket sällsynt.

Om våren blommar vitsippa och svalört under ekarna, lite senare breder liljekonvaljen ut sin väldoftande matta i skuggan under de stora träden. Detta är gammalt odlingslandskap. Redan 1890 års ekonomiska karta talar om beteshävd. Idag betar får bland de vackra ekkullarna nära Häggsjön.

Fakta

Bildat: 2002
Areal:  ca 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Trollhättan


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet når du genom att strax väster om Upphärads kyrka svänga av söderut mot Dunevallen. Efter ca 4,6 km når du avtagsvägen som går åt vänster.

Det går också att nå området söderifrån via Lödöse, Nygård, förbi Ale-Skövde kyrka och vidare norrut ca 8 km.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.