Skårtebo

I Skårtebo finns en prästgård med anor från 1600-talet och lämningar från en medeltida fästning. Reservatet har markerade stigar och rastplatser med bord och bänkar.

Skårtebo är ett prästboställe med anor från 1600-talet

Skårtebo var från mitten av 1600-talet fram till 1923 prästboställe. 2016 brann den gamla mangårdsbyggnaden som uppfördes 1816 ner. De gamla vårdträden finns dock kvar kring husgrunden. Runt gårdsmiljön finns betesmarker med spridda vidkroniga lövträd.

I reservatets norra del finns några små rasbranter med lind och andra lövträd . Där det är lite fuktigare finner du smörboll och brudborste. Inte långt från reservatet, intill Sämåns mader, finns en kulle med grundmurarna efter Openstens fästning, som uppfördes på 1300-talet.

Omtyckt utflyktsmål

Området är under vår och sommar ett populärt utflyktsmål. Inom reservatet finns ett markerat stigsystem jämte rastplatser med bord och bänkar.

Föreskrifter för allmänheten

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Fakta

Bildat: 1967
Areal: ca 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tranemo


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Skårtebo ligger norr om Limmared, längs vägen mellan Södra Åsarp och Månstad. Vägvisare till befintlig parkeringsplats finns.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.