Moghult

Moghult. Foto: Hans Alexandersson.

Gamla träd och spår av tjärbränning

Runt gården Moghult finns två områden med gammal skog. Det ena ligger som en ö omgiven av kärr- och mossmarker. Det andra är en utpräglad sumpskog. Båda består av skog med mycket gamla granar och tallar. En del granar är över 200 år gamla, vissa till och med över 300 år, och tallarna ännu äldre. Det finns många vekefuror i områdena. Det är tallar, från vilka man har skördat ved för tjärbränning.

Under mosstäcket finns på sina håll ett tjockt lager av kol- och sotrester som vittnar om gångna tiders tjärbränning. Datering av vekefurorna, från vilka tjärveden höggs, visar att tjärbränningen upphörde omkring 1830 i det här området. Skogsmarken täcks på många håll av mjuka lav- och mossmattor. Omisskännliga är kuddarna av falsk vitmossa (Leucobryum glaucum). I ett av områdena växer orkidén knärot, mattlummer och myrlilja.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Moghults naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att skada skog, mark eller på marken befintliga växter eller samhällen av mossor och lavar.

Fakta

Bildat: 1955
Areal: ca 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tranemo


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Moghult ligger öster om Tranemo, väster om vägen mellan Nittorp och Grimsås.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.