Ekedal

Ekedal. Foto: Peter Wirdenäs.

Ekedal ligger i sydligaste delen avTranemo kommun, söder om Sjötofta. Naturreservatet är ett område med kuperade betesmarker, ädellövskog, bronsåldersgravar, och genomkorsas av Ekedalsån. De allra högsta naturvärdena i området är troligen knutna till de gamla grova ekarna som idag står i igenväxande hagar. Målet är att gjuta nytt liv åt ädellövträden genom röjningar och beteshävd.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ekedals naturreservat. Tänk dock på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, annat än i samband med uttransport av fällt vilt
  • utplantera växt- eller djurart.

Föreskrifterna ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.  

Fakta 

Bildat: 2011
Areal: ca 25 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tranemo


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Ekedal, som ännu inte är skyltat, ligger cirka 6 km söder om Sjötofta. Åk söderut från Sjötofta, ta vänster och fortsätt söderut mot Ekefors på väg 1575. Från den vägen kör man ner på enskild väg. Det är lämpligast att välja den västliga av de två som går ner till herrgården. Där i norr kommer p-platsen ligga.

Karta med serviceinformation

 

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.