Myrhulta mosse

Myrhulta mosse. Foto: Benny Lönn
Här finns hela 1 150 hektar tämligen orörd myrmark och en mindre del fastmark att upptäcka. Ta det lugnt för inte ens med stövlar går det att ta sig fram överallt. Det gäller även vintertid då vissa partier aldrig fryser till ordentligt.

En kall aprilnatt under en gran i myrkanten kan resultera i trädspelande tjäder i den skumma råkalla morgonen. När dagningen kommer tar tjädern mark och fortsätter med knäppanden, klunkar och sisningar. I bakgrunden ute på själva mossen hörs ett flertal bubblande och tschoande orrar. De är mossens karaktärsfåglar i april till maj. Även tranan bidrager med sin högljudda klingande stämma. Hoande gök och melankoliskt pipande ljungpipare finns också.

Myren består av allt från gölar till torra skvattramtallmossar med mellanliggande kärr och blötare högmossar. Ett flertal olika vitmossaarter finns. På höstarna lyser tranbären röda i kärren, och ute på de öppna mossarna får den gulnande tuvsäven mossen att skimra i guld. Martallarna är många i alla möjliga storlekar och former. 

Är blicken vaksam kommer du att stöta på kolbottnar. I Tiveden steg varje år under 1800-talet milröken mot skyn från 1 000 milor. Träkolet användes till järnframställning och var en viktig inkomstkälla för skogsbönderna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Myrhulta mosse men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar.
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon. Föreskriften gäller inte fastighetsägare eller jakträttsinnehavare i reservatet, för dessa gäller föreskriften A16.
  • cykla annat än på befintliga brukningsvägar och stigar.
  • anordna läger, tävlingar eller annan organiserad friluftsverksamhet med mer än 50 personer.
  • störa djurlivet.

Fakta

Bildat: 2006, utökat 2015
Areal: ca 1 150 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Töreboda, Karlsborg

Myrhulta mosse ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du dit

Myrhulta mosse ligger väster om Myrhult nästan en mil nordöst om Töreboda.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.