Tuveslätt

Område med rik flora

Tuveslätt ligger strax norr om Rönnäng. Området har en mycket rik flora som gynnas av skötseln som slåtter- och betesmarker. Här finns öppna, mycket artrika betesmarker på skalgrusunderlag. Skalgruset ligger på ca 50 meters höjd över havet och avsattes i ett forntida hav för ca 10 000 år sedan. Spår efter tidigare omfattande skalgrustäkt syns i området.

Arter som gynnas av skalgruset är t.ex. darrgräs, vildlin, fårsvingel och kattfot.

I reservatet finns många fornlämningar och kulturhistoriska spår. Det har också ett stort värde som närrekreationsområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Tuveslätt men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp plantor,
  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser.

Fakta

Bildat: 2006
Areal: ca 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tjörns kommun

Tuveslätt är ett kommunalt naturreservat.

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området nås via avtag vid Bäckevik mot Tuveslätts idrottsplats.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.