Toftenäs

Toftenäs. Foto: Svante Hultengren.

Kuperat tätortsnära landskap

Toftenäs ligger på nordvästra delen av Tjörn, strax norr om Skärhamn. Området omfattar förutom själva Toftenäs också delar av Utänge ö, Säby ö samt Toftö. Det gränsar till reservaten Breviks kile och Säby kile.

Områdena är starkt kuperade. Mäktiga bergsryggar i väst-östlig riktning med sprickdalar dominerar landskapsbilden. De kala bergsryggarna är formade av vittring och erosion. Strand- och grundområdena har en rik flora och ett varierat fågelliv. I dalgångarna bedrivs ett småskaligt jordbruk, som också har stora biologiska värden. Floran är slåtter- och betesgynnad.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Toftenäs naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • omlagra sten på klapperstensfält eller bortföra sten därifrån,
  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser,
  • anordna bojförtöjning; förbudet gäller ej bojförtöjning vid brygga.

Fakta

Bildat: 1994
Areal: ca 507 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Toftenäs ligger i direkt anslutning till Skärhamn.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.