Sundsby

Sundsby. Foto: Naturcentrum.

Gammalt säteri med rik natur

Vid Sundsby säteri finns en av Bohusläns största sammanhängande ekskogar med en utpräglad västlig prägel. Området utgör ett av länets allra bästa exempel på betade ekhags- och lövskogsmiljöer och variationsrikedomen är stor. Här ligger öarna Ängholmen och Hästholmen som kläds av en mosaik av betad lövskog, betad barrskog, strandängar och mer öppna betesmarker.

Ädellövskogarna runt Sundsby säteri hyser en mycket rik moss-, lav- och svampflora med flera rödlistade arter.

Objektet har också ett rikt innehåll av olika typer av betesmarker. Inom området förekommer allt från fuktiga strandängar till torra näringsrika backar. Bland kärlväxterna hittar du kustarun, stagg, granspira, korallrot, kattfot och vildlin.

Området hyser ett rikt fågelliv med bland andra berguv, häger, mindre hackspett och skogsduva. Vintertid uppehåller sig kungsörn och havsörn inom området.

Från Solklinten, högsta punkten i området (107 m), erbjuds en hänförande utsikt.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Stigfjorden och Sundsby men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer in ett dygn annat in inom anlagd båthamn,
  • medföra ej kopplad hund på samtliga öar utom Tjörn, Orust, Mjörn och Lyr,
  • ställa upp husvagn utanför anlagd campingplats,
  • anordna bojförtöjning.

Fakta

Bildat: 2005
Areal: ca 364 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Sundsby nås lättast från väg 160 mellan Tjörn och Orust. Parkeringsplats finns väster om Sundsby säteri.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.