Pater Noster-skärgården

Ö med gammal fyrplats

Pater Noster-skärgården är en samling kala skär och grynnor sydväst om Tjörn. Intressanta öar att besöka är Hamneskär längst i sydväst med sin nu nedlagda fyrplats och Vannholmarna som ligger ganska nära Klädesholmen. Med hänsyn till svårigheterna att lägga till vid Hamneskär bör detta ske under lugna dagar. Besök i fyrtornet är möjliga under sommaren.

Geologiskt intressant

Området är mycket geologiskt intressant. Här finns olika magma-intrusioner som växelverkat i ett mycket sammansatt förlopp. Härigenom har bland annat s.k. ”netveined” -gångar uppkommit, där diabasgångar brutits upp i nätformigt mönster av en inträngande granit. Detta kan beskådas på Vannholmarna och N Teste. Denna skärgård är också rik på breccior, som är en bergart bestående av en yngre magma med fragment av äldre söndersprängd berggrund. En del av ögruppen är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under häckningsperioden 1 april - 15 juli.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Pater Noster-skärgårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på plats anvisad av naturvårdsförvaltaren,
  • medföra ej kopplad hund,
  • omlagra sten i lösa avlagringar,
  • landa vid eller beträda holmar och skär inom fågelskyddsområde under tiden 1 april-15 juli,
  • under samma tid ankra eller varaktigt uppehålla sig intill 50 m från närmaste holme eller skär inom fågelskyddsområdet.

Fakta

Bildat: 1986
Areal: ca 2405 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Pater Noster. Foto: Maria Kilnäs.
Fyren. Foto: Maria Kilnäs.

 Så hittar du hit

Öarna kan bara nås med egen båt.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.