Kälkerön

Kälkerön. Foto: Ann Hermansson.

Pärla i Stigfjorden

Kälkerön är en av de större öarna i Stigfjorden och domineras av bergsterräng med sprickdalar. Ön är numera obebodd, men ett ödehus, några husgrunder och planterade träd vittnar om tidigare bosättning.

Botaniskt rikt

Dalgångarna, som delvis betas, består av botaniskt rika fukthedar, fuktängar och kalkrika torrängar. Den ovanliga lundväxten löktrav växer i randlövskogen.

Naturhamnar och bad

De många små vikarna bildar bra naturhamnar och badställen. Ön inbjuder i hög grad till strövtåg och ”upptäcktsfärder” och har ett stort värde för friluftslivet. Goda möjligheter till fiske finns.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kälkeröns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta mer än två dygn i sträck,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • medföra okopplad hund,
  • gräva upp växter,
  • anordna bojförtöjning,
  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än två dygn.

Fakta

Bildat: 1980
Areal: ca 353 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Kälkerön kan bara nås med båt.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.