Hyltan

Hyltan. Foto: Dag Fredriksson.

Skog och sjöar

Reservatet ligger på Hökensås ca 12 kilometer öster om Tidaholm. Landskapet är kuperat med åsar, kullar och dödisgropar av vilka de båda sjöarna Hyltesjön och Vitsjön utgör de största. Inom reservatet före kommer många naturtyper, som sjöar, strandkärr, tallmosse, tallskog, barrblandskog, granskog och lövskog. I tallskogen finns knärot vilket indikerar skog med lång kontinuitet. Spillkråkan häckar här i gamla tallar.

Reservatsområdet har tillhört ensamgården Hyltan. Skogsbruket var en viktig näring vilket bl.a. framgår av fyra kolbottnar och en tjärdal som hittats.

Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Vandringsleden Västra Vätterleden passerar genom reservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Hyltan men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • elda på annan än anvisad plats, vid eldning ska försiktighet iakttas,
  • fälla träd eller buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • medföra lösspringande hund.

Motorfordon och cyklar får utan hinder av ovanstående föreskrifter parkeras vid naturreservatets parkeringsplats.

 

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tidaholms kommun
Kommun: Tidaholm

Hyltan är ett kommunalt naturreservat

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås från vägen mellan Mobacken och Helgestorp.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.